Trias

Trias

In het Trias verschenen de eerste dinosaurussen, dit was ongeveer 248 tot 206 jaar geleden. Voor hen leefden er al reptielen die over de lucht en het land heersten.

Veel van de dieren die er voor de dinosaurussen bestonden leefden in het tijdperk Perm. Deze periode speelden zich 408 tot 0 miljoen jaar geleden af. Aan het begin van het Trias stierven zij massaal uit. Dit was de allergrootste uitstervingsgolf van de Aardse geschiedenis. Tijdens het prehistorische tijdperk zijn er meerdere malen uitstervingsgolven uitgebroken. Waarbij grote aantal dieren volledig verdwenen.

Trias
Bron

Zo een golf vond ook plaats aan het begin van de Trias en nogmaals aan het einde. Ongeveer 95% van alle zeedieren en zo een 70% van de landdieren stierven volledig uit aan het begin van dit tijdperk. Ook vele plantsoorten verdwenen in deze tijd. Na de vele uitstervingen herstelde het leven zich weer langzaam.

Herstel van leven tijdens het Trias

Planten- en dierensoorten herstelde zich en nieuwe soorten ontstonden. Zo ook de dinosaurussen, hun oorsprong is begonnen in dit bijzondere tijdperk. De vroegere reptielen waren hun voorouders en na hun massale uitsterving werden de dinosaurussen, de belangrijkste landdieren op Aarde.

Tijdens het ontstaan van de dinosaurussen leefden ze op het grote continent Pangea. Deze bestond toen nog uit een geheel en bestond voornamelijk uit grote en droge woestijngebieden. Het was veel warmer op onze planeet destijds, doordat deze veel dichter op de evenaar lag en enorm veel zon kreeg.

Trias
Bron

Leefgebied dinosaurussen tijdens het Trias

Naast woestijngebieden bestond de Pangea ook uit kustgebieden met een vochtiger klimaat en minder warm klimaat. Door de vondst van fossielen zijn wetenschapper erachter gekomen dat de meeste dinosaurussen hun leven aan de kust doorbrachten.

Hier hadden ze meer voedsel en beschutting. Ook was het aan de kust vochtiger en groeide er meer struikgewassen. Al waren de meeste dinosaurussen uit het Trias vleeseters zoals de Herrerasaurus. Dit was een vroege voorouder van de bekende Tyrannosaurus rex. Waarschijnlijk leefden er ook soorten in het woestijngebied.

Reptielen uit het Trias

Tijdens het Trias bestonden er 3 belangrijke reptiel soorten. Je had de dinosaurussen, de archosaurussen (dezen leken op krokodillen) en de vliegende reptielen, dit waren de pterosaurussen. De krokodilachtigen waren de meest voorkomende dieren tijdens het Trias.

Trias
Bron

De dinosaurussen waren destijds nog erg klein en hun aantallen niet groot. Slechts 5% van de levende dieren tijdens het Trias bestond uit dinosaurussen. Doordat ze klein waren werd er op ze gejaagd door de veel grotere archosaurussen.

Pas tegen het einde van het Trias kwamen er meer dinosaurussen bij en werden ze steeds groter. Terwijl de archosaurussen langzaam aan het uitsterven waren. Dit was hét grote begin van de opkomst van de dinosaurussen.