Krijt

Krijt

Het tijdperk Krijt duurde ongeveer 80 miljoen jaar en dit is een zeer belangrijke periode geweest uit de geschiedenis van de dinosaurussen.

Het tijdperk Krijt is onder te verdelen in meerdere periodes; het Vroege-Krijt, het Midden-Krijt en het Late-Krijt.  Tijdens het Vroege-Krijt 146 tot 127 miljoen jaar geleden, verscheen er veel nieuw leven op Aarde.

Krijt
Bron

Tijdens het einde van het Late-Krijt stierven alle dinosaurussen uit. Dit was een erg bijzonder tijdperk met vele grote veranderingen voor onze planeet en de wezens die er voor ons leefden.

Veel nieuw leven tijden het Krijt

Veel nieuwe leven liet zich voor het eerst zien tijdens het Vroege-Krijt.Er ontstonden zaadplanten waarvan de planteneters zoals de Iguanodon graag aten. Deze planten bestaan vandaag de dag nog steeds. Niet alleen nieuwe plantsoorten lieten zichzelf voor het eerst zien, ook veel nieuwe zoogdieren ontstonden in dit tijdperk. Veel vogelsoorten en insecten kwamen op de wereld.

Het Krijt had warm klimaat waarin er droge en natte seizoenen voorkwamen. De zeeën waren waarschijnlijk tropisch warm en de temperaturen zakten nooit onder het vriespunt. Toen het einde van het Krijt naderde gingen er spectaculaire klimaatsveranderingen aan vooraf. De temperaturen wisselde sterk, veel vulkanen barstte uit en het zeeniveau begon te dalen. Dit is mogelijk de reden geweest waardoor dinosaurussen zijn uitgestorven.

Krijt
Bron

Verschil tussen het Jura en het Krijt

Tijdens de Jura bestonden er nog geen bloeiende planten, deze kwamen het Krijt pas op. Tijdens het Midden-Krijt hadden veel soorten planten zich ontwikkeld en deze verspreidde zich over de hele planeet. In dezelfde periode verschenen ook vlinders, bijen en wespen voor het eerst.

Ideale leefomstandigheden tijden het Krijt

Het Krijt bood het ‘leven’ op Aarde lange tijd ideale omstandigheden. Voor planteneters groeide er meer dan genoeg vegetatie, waardoor niet alleen hun grootte toenam, ook hun populatie groeide rijk. Wat voor vleeseters natuurlijk ook erg goed was. Voor hun waren er genoeg prooidieren om op te jagen en dit deden ze dan ook volop.

Tegen de tijd dat het Krijt op zijn einde liep, leefden er ontzettend veel dinosaurussoorten. Meer dan in welke tijd ook en de grootste groep bestond uit de sauropoden. Dit waren de zeer grote dinosaurussen met lange nek zoals de Brachiosaurus.

Aan het eind van het Krijt

Waar de Aarde tijdens het Vroege- en tijdens het Midden-Krijt nog een ideale leefplek was. Werd het tijdens het eind van het Krijt een hel op Aarde. De planeet werd geteisterd door vele vulkaanuitbarstingen, wiens lava kilometers ver wegstroomde.

Krijt
Bron

Hel op Aarde voor dinosaurussen en ander leven

Deze lavastromen hebben veel dood en verderf gezaaid. Ook wordt er gedacht dat het klimaat drastisch veranderde tijdens het Late-Krijt. De Aardse atmosfeer was niet langer hetzelfde, dit kwam waarschijnlijk door de komst van bergketens die het zuurstofgehalte beïnvloed hebben.

Wetenschappers denken dat het broeikaseffect ervoor zorgde dat het klimaat droger en warmer werd. Hierdoor begon de zeespiegel die eerder in het Laat-Jura gedaald was, te stijgen. Dit werd veroorzaakt door het smelten van ijskappen op de Polen en had als gevolg dat ondiepe zeeën overstroomde, waarbij veel zeedieren hun einde vonden.

Krijt
Bron

Uitsterving aan het einde van het Late-Krijt

Wat de precieze oorzaak van het uitsterven van de dinosaurussen is, zullen we nooit helemaal zeker weten. Het leven op Aarde kreeg het zwaar te verduren tijden het einde van het Krijt. Door de ontregelde natuur en de mogelijke inslag van een meteoriet zijn deze giganten der Aarde voorgoed verdwenen.