Tijdperken

Lang voordat de dinosaurussen bestonden was er al leven op aarde en zag onze planeet er heel anders uit. De tijd waarin de dinosaurussen ontstonden en op Aarde leefden noem je Mesozoïcum, dit was ongeveer 250 tot 65 miljoen jaar geleden. 

De tijd die Mesozoïcum genoemd wordt bestond uit drie periodes; het Trias, het Jura en het Krijt. Tijdens de Trias verschenen de eerste dinosaurussen en in aan het einde van Krijt stierven ze uit. Waardoor ze zijn uitgestorven weten we niet helemaal precies, wetenschappers hebben er verschillende ideeën over.

Bron

Uitgestorven door meteoriet inslag?

Ze denken onder meer dat het door een grote meteoriet inslag gekomen kan zijn, door vele vulkaanuitbarstingen en of door het veranderde broeikaseffect. Maar voor dat dit alles gebeurde en nog voor het ontstaan van de dinosaurussen bestonden er al andere diersoorten op Aarde. Dit waren verschillende, merkwaardige wezens.

Waaronder ook enge reptielen die behoorlijk op de latere dinosaurussen leken. Ook de waterwereld had een hele hoop diersoorten, vele prehistorische vissen bewoonde toen al onze wateren. Tijdens het leven van de prehistorische dieren was de Aarde heel anders dan nu.

Pangea; de Aarde was een groot geheel

Er bestonden nog geen werelddelen, de Aarde was een grote landmassa. Dit wordt ook wel Pangea genoemd, wat ‘alles aarde‘ betekent. Om de Pangea heen lag een grote oceaan genaamd Panthalassa, waarin bijzondere zeedieren leefden en die enorm groot was. Zo een twee derde van onze planeet bestond uit deze oceaan.

Bron

De landmassa begon echter steeds meer uit elkaar te drijven. Dit kwam door de magma (dit is vloeibaar gesteente) in het diepe binnenste van onze planeet. Deze magma zorgde ervoor dat de onderliggende platen van onze grond in beweging kwamen.

Hierdoor dreven de landmassa steeds verder uit elkaar en ontstonden er verschillende werelddelen, die gescheiden werden door het ontstaan van onder meer de oceanen die we nu kennen.

Het ontstaan van de continenten

Toen de Trias op zijn einde liep waren veel continenten nog met elkaar verbonden. Enkele delen begonnen langzaam van elkaar weg te drijven. Deze delen kennen wij nu als Afrika, Noord-Amerika en Europa.

In die tijd zat er slechts een kleine scheur gevuld met water tussen de oostkust van Noord-Amerika en Noord-Afrika in. Deze scheur is later de Noord-Atlantische Oceaan geworden.

In tweeën gesplitst

Tijdens de Jura werd de Pangea gesplitst in twee delen. Doordat de zeespiegel steeg, kwamen er overstromingen waardoor de werelddelen overspoeld werden. Hierdoor nam de Noord-Atlantische Oceaan steeds meer in breedte toe en dreven Afrika en Noord-Amerika steeds verder uit elkaar.

Verschuivingen werelddelen

Onze werelddelen drijven ook vandaag de dag nog uit elkaar en als je goed kijkt kun je zien dat de werelddelen in elkaar passen net zoals een puzzel. Het verschuiven van de werelddelen gebeurt met slechts 5 cm per jaar hierdoor heeft de mensheid er niet veel van gemerkt. In tegenstelling tot de dinosaurussen die miljoenen jaren geleefd hebben.

Voor de dinosaurussen hebben de verschuivingen grote gevolgen gehad. De planeet veranderde drastisch in die miljoenen jaren. Het klimaat werd anders en er ontstonden natuurkrachten die hun waarschijnlijk fataal zijn geworden zoals de vele vulkaanuitbarstingen.

Grote veranderingen Aarde

In de miljoenen jaren die verstreken zijn, nam de Noord-Atlantische Oceaan steeds meer in omvang toe. Werelddelen kwamen steeds verder van elkaar af te liggen en continenten vormde zich. Niet alleen de ligging van de werelddelen is verandert.

Ook het leven op de wereld is heel anders dan miljoenen jaren geleden. Er zijn bergketens bijgekomen zoals de Himalaya, er zijn valleien en rivieren ontstaan. Talrijke diersoorten leven inmiddels op onze planeet. Waarbij sommige nog altijd kenmerken van de dinosaurussen hebben zoals de krokodil en de schildpad.

Na de massale uitsterfte

Slechts enkele dieren zoals de Lystrosaurus wisten zich aan te passen en zijn uiteindelijk geëvolueerd tot zoogdieren. De dinosaurussen is het niet gelukt om te overleven. Hun behoorde tot de 70 a 90% van de dieren en het leven dat uitstierf tijdens het einde van het Krijt. Maar hun fossiele sporen en indrukken zijn blijvend achtergebleven op Aarde.

Waarbij er nog altijd nieuwe ontdekkingen worden gedaan van deze bijzondere wezens. Ontdekkingen die ons meer vertellen over het leven dat ze geleid hebben en de omgeving waarin ze zich staande hebben moeten houden.