Dinosaurussen

Dinosaurussen zijn ongelooflijke dieren die lang voordat wij, mensen bestonden op aarde leefden. Zo een 240 miljoen jaar geleden verschenen er dinosaurussen op aarde. Dinosaurus betekent ‘verschrikkelijk hagedis’ in het Grieks. 

Er bestonden verschillenden soorten dinosaurussen, je had planteneters en vleeseters. Die tot de grootste dieren op aarden behoorden en waarvan de roofdieren de meest dodelijke waren die er ooit bestaan hebben. Vijfenzestig miljoen jaar geleden zijn ze uitgestorven en niemand heeft dan ook ooit een levende dinosaurus gezien.

dinosaurussen

Doordat er fossielen (dinosaurus overblijfselen zoals botten en uitwerpselen) van dinosaurussen zijn gevonden over de hele wereld. Hebben paleontologen (fossiel onderzoekers) ontdekt hoe de dinosaurussen eruit zagen en hoe ze geleefd hebben.

Dinosaurussen zijn reptielen

Dinosaurussen waren reptielen en hadden net zoals krokodillen en hagedissen een waterafstotende huid met schubben. Ook legde ze eieren en hadden ze sterkere poten dan de reptielen van nu. Veel reptielen die wij kennen hebben poten die zijwaarts uitsteken. Dinosaurussen hadden poten die recht onder hun lichaam stonden om hun zware gewicht te kunnen dragen.

Vele soorten dinosaurussen

Er bestonden ontzettend veel dinosaurus-soorten. Van hele grote zoals de Spinosaurs tot aan hele kleine zoals de Compsognathus. Deze had een kleine kop, een lange nek en was net zo groot als een kip.

Ook waren er verschillen in hoe ze zich voortbewogen. Veel liepen er op vier poten zoals de Triceratops, maar er waren ook soorten die op twee poten liepen. De grote planteneter Iguanodon liep bijvoorbeeld op twee poten en fossielen van zijn soort zijn teruggevonden overal de hele wereld. Er waren zelfs dieren die konden vliegen zoals de pterosauriërs.

dinosaurussen

Dinosaurussen en de drie tijdperken

Dinosaurussen hebben geleefd in verschillende tijdperken. Zo een 205 miljoen jaar geleden verschenen de eersten op Aarde. De laatste hebben ongeveer 65 miljoen jaar geleden geleefd. Tijdens deze 140 miljoen jaar heeft de Aarde drie tijdperken meegemaakt. Namelijk het Trias, het Jura en het Krijt.

Reden van uitsterven

Na het Krijt zijn de dinosaurussen uitgestorven. Wetenschappers zijn het er niet helemaal over eens waardoor ze zijn uitgestorven. Volgens sommige zijn ze uitgestorven door ziekten en vulkaanuitbarstingen. Anderen denken dat de inslag van een grote asteroïde (een groot stuk steen die net zoals een planeet om de zon heen draait)  de oorzaak was.

Na de inslag moeten er volgens hun een hele hoop natuurrampen zijn ontstaan. Waardoor de landdinosaurussen zijn uitgestorven en enkel de vliegende dinosaurussen (de vogels) zijn bleven leven.

Dinosaurussen en andere diersoorten

Toen de dinosaurussen nog leefden waren zij niet enige bijzondere wezens. In de Prehistorie leefden ook andere wonderlijke dieren. Dieren zoals de sabeltandtijger en reuzenhaaien.

Van sommige diersoorten wordt gedacht dat zij al vóór de komst van de dinosaurussen geleefd hebben. Anderen leefden in dezelfde tijden en er zijn ook veel dieren die nog lang leefden na het uitsterven van de dinosauriërs.